Spalio 7 d.  13 val.  Didžiojoje teatro salėje  organizuojama   Alytaus TAU mokslo metų pradžios šventė, koncertuos  ansamlis“Jotvainiai“ Vadovė Lina Butkevičienė ir Luksnėnų  „Alasėlis“ vadovė Genovaitė Švabienė.   Kviečiame aktyviai dalyvauti, atsiveskite ir draugus.

Alytaus TAU priima naujus narius ir registruoja buvusius, norinčius lankyti šiemet. Kreiptis kiekvieną dieną 10-12 val. į budėtoją Alytaus kolegijos informacijos ir ryšių technologijų fakultete, pirmame aukšte. Nario mokestis 10 Eur. Naujiems nariams turėti 2 paso nuotraukas.

Spalio 15 d. 8 val. vykstame į Panemunio pilis, Gelgaudiškio ir Zyplių dvarus (nuo stiklinio pastato) dar turime laisvų vietų.

Gegužės darbo grafikas

1. Gegužės  21 d 16val  „Pažinkime JAV“ (lekt. VDA dėstytojas ekspertas V. Butanavičius)
2. Gegužės 21 d. 17 val.Alytaus TAU studentų tapybos darbų paroda „Pašnekesiai  spalvomis „Jurgio Kunčino bibliotekoje (Seirijų g. 2 )
3. Gegužės  23 d. išvyka į Vilniaus   botanikos sodą. Išvažiuojame 8 val. Nuo stiklinio pastato.
4. Gegužės 26 d. mokslo metų pabaigos šventė, diplomų įteikimas, Alytaus kolegijoje, pirmame Alytuje.

2015 m gegužės mėnesio

Užsiėmimų grafikas

 

 

 

8 d. 15 val. „Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos viešinimas apie gręsiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijasLekt. Irena Mileišienė civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė .

 

8 d. 16 val. “Rusijos –Ukrainos –Baltarusijos žmonės ir dainos” . Lekt. Klaipėdos universiteto muzikologas dakt. Rimantas Sliužinskas.

 

15 d. 16 val. “ Lietuvos architektūros paveldas“

Lekt. Menotyrininkė Margarita Janušonienė

 

22 d. 16 val. Pažinkime JAV”

lekt. VDA dėstytojas ekspertas Valentinas Butanavičius

 

302 auditorija

 

Pirmadieniais 9 val. dailės užsiėmimai 9-13val. 303 auditorija

Antradienį 8:30 10:00 ir trečiadienienį 10:00 anglų kalbos užsiėmimai

 

2015 m balandžio  mėnesio

Užsiėmimų grafikas

 1. 10 d. 16 val.   Saulius Širvys     „Meilės Lyrika“

Renginį organizuoja ansamblis „ ROMANSAS“

 1. 15 d. 13 val. “ Vystomasis bendradarbiavimas: mitai ir realybė“

Lekt. Laima Jurevičienė užsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo departamento direktorė

 1. 17d. 16 val. “Genovaitės Švabienės gražiausios dainos“, albumo pristatymas.

Renkamės 302 aud.

 

 1. Pirmadieniais 9 val.  303 aud. dailės užsiėmimai

6. Rankdarbiai kiekvieną trečiadienį 13val. 401aud.

7. Anglų kalba antradieny 8.30 ir10 val. (pradedantys)

Ketvirtadienį 10 val. (pažengę)

 

 

2015 m kovo mėnesio

Užsiėmimų grafikas

 1. 6d. 16 val. iš ciklo „Pasaulio pažinimas“ lekt. VDA dėstytojas ekspertas Valentinas Butanavičius

 2. 14 d. 14 val. Popietė teatro mažojoje salėje, „Tėvynės, laisvės ir meilės atspindžiai, Stasės Nedzinskienės kūryboje“.Koncertuoja Kauno TAUansamblis „ Guboja“ dainininkas S. Liubkevičius ir ansamblis „Lyra“

 3. 19d. 13 val. Šaulių namuose renginys skirtas regijonų etno kultūros metams „Iš močiutės skrynios“

 4. 20d. 16val.“ Lietuvos dailės paveldas“ lekt. menotyrininkė dr.Margarita Janušonienė

 5. 27d. 16 val. „Varpai“lekt. inžinierius kampanalogas Saulius Stulpinas

Renkamės 302 aud.

 1. Pirmadieniais 9 val. 303 aud, dailės užsiėmimai

6.Rankdarbiai kiekvieną trečiadienį 13val. 401aud.

11 d. mezgimas virbalais

18 d. mezgimas vašeliu

25d. velykinė dekoracija

7. Anglų kalba antradieny 8,30 ir10val.(pradedantys)

Ketvirtadienį 10val.(pažengę)

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS PLEČIA SAVO GEOGRAFIJĄ

Sausio 23 d. Alytaus rajono savivaldybėje vykusiame ATVIROS PAŽANGOS FORUME „ Mokomės visą gyvenimą“ savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas,sveikindamas forumo dalyvius ,pabrėžė, kad pažanga be mokslo ir mokymosi neįsivaizduojama. Jis pastebėjo ,kad nuolatinis mokymasis praturtina gyvenimą, neleidžia atsilikti nuo vaikų ir anūkų. Ir kaip pavyzdį pateikė Trečiojo amžiaus universiteto /TAU/ klausytojus, kurie mokosi, nežiūrint į tai , kad turi visas socialines garantijas.“ Jie geidžia , nori žinoti, pažinti ir tai turi mus visus skatinti, jei kam kyla abejonių dėl mokymosi visą gyvenimą“- sakė meras.

Alytaus, Varėnos, Lazdijų ir Druskininkų bendruomenių nariai diskutavo kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidente ,Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Alytaus rajono vietos veiklos grupės atstovais bei „Lietuva 2030“ komanda. Atkreiptas dėmesys į tai, kad palyginus su Europos sąjungos šalimis, Lietuvoje 25-64 metų kategorijoje/ mums , beje , kėlė nuostabą, kad analizuojama tik tokio amžiaus riba, kai sociologų tvirtinimu, trečiasis amžius apima 60- 80 metų žmones/ nuolat besimokančių gyventojų lygis žemas ir 2013 metais siekė tik 5,7 proc. Forumo dalyviai, pasiskirstę į grupes, diskutavo apie regionų problemas, susijusias su mokymuisi visą gyvenimą ir ieškojo sprendimų , kaip paskatinti mokytis suaugusiuosius, kurie tam stokoja motyvacijos ir įsitikinę, kad tai daryti per vėlu.

Mes, forume dalyvavę keli TAU atstovai, diskusijų metu, priešingai , galėjome pasigirti , kad kasmet plečiasi universiteto klausytojų ratas,kad vis daugiau miesto inteligentų , pasibaigus aktyviai profesinei veiklai , pasirenka ne pasyvų poilsį ,bet naujų gyvenimo spalvų ieško visuomeninėje veikloje . O jas atradę, patys tampa ne tik klausytojais ,bet ir lektoriais. Manytume, kad tokį pasirinkimą lemia TAU veiklos informatyvumas, įdomi ir atvira ne tik nuolatiniams klausytojams ,bet kartais ir miesto bendruomenei veikla,kurioje svarbus vaidmuo tenka muzikai ir dainai, galimybė keliauti , susitikti su, buvusiais bendradarbiais , senais pažįstamais ,atrasti naujus. Prieš sptynerius metus susikūręs universitetas, klausytojų skaičių padidino jau penkis kartus ,nes „Alytaus naujienų“ dėka nuolat skelbiama renginių tematika , informacia apie keliones,susitikimus su žymiais žmonėmis. Todėl Alytaus kolegijos amfiteatrinė auditorija į įdomesnes paskaitas vos sutalpina klausytojus.“Esu sveikas , kol man įdomu“,-skelbia japonų ilgaamžiai, jiems pritarti gali ir Alytaus senjorai.

Taip jau gražiai sutapo, kad į forumą apie mokymąsi visą gyvenimą atvykome su dar vienu labai gražiu pavyzdžiu. Išvakarėse dalyvavome Alytaus TAU padalinio Seirijuose atidaryme.Gavusi Seirijų bendruomenės prašymą, pasirašytą vyr. bibliotekininkės Agnės Bražinskienės, TAU Taryba pritarė , kad Seirijų miestelis, garsėjantis išpuoselėtais gėlynais ir skulptūromis, renovuotais kultūros namais ir iškilia Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija ,kuri iš visų Lietuvos mokyklų gražiausiai tvarko savo aplinką- edukacines erdves – turėtų galimybę šviesti savo senjorus.Alytaus TAU pažadėjo teikti metodinę pagalbą,noriai sutiko atvykti ir mūsų lektoriai, visų pirma medikai –Birutė Savickienė ir nesniai į mūsų būrį įsijungęs gyd. Jonas Petreikis. Norą padėti lėmė ir tai, kad pati TAU direktorė Janina Ingelevičienė ir nemažai klausytojų jaučia sentimentus miesteliui, Seirijų mokyklai ir savo mokytojams, nes patys kilę iš to krašto. Seirijams pavyko , kad TAU įkūrimo idėjos įgyvendinimo ir vadovavimo universitetui ėmėsi jauna ir kūrybinga Agnė Bražinskienė, suprantanti vyresnių žmonių poreikius, nors pačiai dar labai toli iki trečiojo amžiaus.

Buvo džiugu, kad į universiteto atidarymo šventę kultūros namų 400 vietų salėje susirinko Seirijų miestelio šviesuoliai- mokytojai, medikai, kitų profesijų žmonės, turintieji neįkainuojamą kapitalą- patirtį , kuria galės dalintis su kitais panorusiais studijuoti 80-čia klausytojų.Į šventę taip pat atvyko Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, savivaldybės skyrių specialistai, miestelio seniūnė Česlova Šmulkštienė , nemažas Alytaus TAU vadovų ir klausytojų būrys .Graži , daug džiaugsmo ir šeimininkams, ir svečiams suteikusi popietė buvo pradėta, Alytaus TAU Muzikos fakulteto dekanės Genovaitės Švabienės , savo kelią į plačias kultūros erdves pradėjusia taip pat Seirijų krašte ,sukurtu Seirijų himnu, kurį atliko Seirijų gimnazijos moksleiviai ir užbaigta Alytaus TAU himnu,kuriam muziką A. Sviderskienės žodžiams parašė ta pati autorė. Jį atliko ir visą auditoriją giedoti išmokė G. Švabienės vadovaujamas ansamblis „Alasėlis“.

Šventės metu išsakyta daug padėkos žodžių universiteto įkūrėjams, surasta nemaža privalumų ir žmogaus amžiui, jo patirčiai ir užsitarnautai vidinei laisvei , kuri suteikia galimybę mėgautis knygomis , meno kūriniais bei ryšiais su požiūriu į gyvenimą artimais žmonėmis.Renginyje nestokota geros nuotaikos-nepakartojama alytiškė mokytoja Albinutė Sviderskienė aiškino, kiek daug gali būti trumpinio TAU iššifravimo variantų ,kol prieita prie išvados, kad tai Trečiojo amžiaus universitetas, o kineziterapeutė Birutė Savickienė „tikrino“ būsimųjų studentų judrumą ir koordinaciją, ragindama visada judėti.

Šios linksmos šventės dalyviai vylėsi,kad Seirijai, būdami pusiaukelėje tarp Alytaus ir Seirijų, bus tiltas, sujungsiantis Dzūkijos senjorus bendrai akademinei ir kultūrinei veiklai, o kartais ir konferencijoms savo puikioje ir talpioje kultūros namų salėje.

Moderatoriams apibendrinant ATVIROS PAŽANGOS FORUMO mintis mąstėme, kad mes labai natūraliai, be jokių raginimų, formalių šūkių pasirinkome mokymąsi visą gyvenimą patys, ir vis daugiau senjorų supranta, jog kaskart kitaip derinant sukauptas žinias ir kiekviena proga jas gausinant, mūsų vidinis lavinimasis tęsiasi, suteikdamas gyvenimo džiaugsmą ir atpildą.

Suaugusiųjų švietimo asocijacijos prezidentė Vilija Lukošiūnienė mokymąsi palygino su žmogumi: kojos- tai bendrasis ugdymas, kuris išmoko vaikščioti, rankos- profesinis mokymas, kuris išmoko veiti, žmogaus galva- aukštasis mokslas, išmoko galvoti, o suaugusiųjų mokymas, tai krūtinė ir širdis, be kurių visa kita taptų beprasmiška.

LINA SVIDERSKIENĖ

Vilties 6-52, Alytus, tel.30359; m.tel. 861402622

2015 m vasario mėnesio

Užsiėmimų grafikas

 1. 1 d. 13 val. Alytaus teatro salėje Dokumentinis filmas „Žaibas-Dzūkijos legenda“. Įėjimas nemokamas.

 2. 6 d. 16 val. iš ciklo „Pasaulio pažinimas“ lekt. VDA dėstytojas ekspertas Valentinas Butanavičius

 3. 13 d. 16 val. Renginys skirtas vasario 16-osios paminėjimui

 4. 27 d. 16 val.“ Kaip mūsų mintys įtakoja mūsų sveikatą “lekt. vš.į.Harmoningo gyvenimo studija direktorė Nijolė Jakubaitienė

Renkamės 302 aud.

 1. Pirmadieniais 9 val. 303 aud, dailės užsiėmimai

 2. Rankdarbiai kiekvieną trečiadienį 13 val. 401aud.

 3. Anglų kalba antradienį 8.30 ir 10 val. (pradedantys)

Ketvirtadienį 10val. (pažengę)

2015 01 26 13 h susitikimas su švietimo ministru Dainiu Pavalkiu.
2015 01 26 15 h susitikimas su seimo nariu Gintaru Steponavičiu ir Alytaus miesto savivaldybės vicemere Nijole Makštutiene.
Susitikimai įvyks 302 auditorijoje.